Beredskapsavdelingens hovedoppgave er å bistå norske rederier i deres beredskaps- og security arbeid og ved kriser. Vi følger daglig det globale trusselbildet og samarbeider med myndighetene og andre relevante nasjonale og internasjonale aktører for å ha et effektivt nettverk og solid kunnskapsbase om relevante problemstillinger. Vi har en egen forvarsliaison knyttet til avdelingen som er vårt kontaktpunkt opp mot Forsvaret. Norske myndigheter gir årlig oppdrag til avdelingen beskrevet i et tilskuddsbrev, for å bistå og gi råd til den norskkontrollerte flåten. Det gjelder også norske rederier som ikke er medlemmer i Rederiforbundet. I tillegg er vi rådgivende organ for norske myndigheter i maritime sikkerhetsspørsmål globalt.

Rederiforbundet har en partnerskapsavtale med Verdens Matvareprogram (UNWFP), som Beredskapsavdelingen forvalter. Avtalen innebærer at forbundet skal støtte UNWFP med å identifisere aktuelle ressurser i krisesituasjoner, utveksle situasjonsforståelse og forhold knyttet til global maritim sikkerhet.

Ved behov for råd eller andre maritime sikkerhetsspørsmål ta gjerne kontakt.

Ved kriser og hendelser, ring vakttelefonen 900 95 001 (ikke sms) som opereres 365/24/7. Nummeret kan benyttes av myndighetene og rederier.

Kontakt: beredskap@rederi.no

Les mer

Aktuelt om Beredskap

Vis flere saker

Ved behov for bistand (ikke sms)

+47 900 95 001

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print