Beredskapsavdelingen i Rederiforbundet har flere hovedoppgaver innen sikkerhet og beredskap. Disse hovedoppgavene består av:

  • Vi støtter og bistår norske rederier i deres eget arbeid innenfor beredskap og sikkerhet. Vi følger daglig det globale trusselbildet og samarbeider med myndighetene og andre relevante nasjonale og internasjonale aktører for å vedlikeholde et effektivt nettverk og solid kunnskapsbase om relevante problemstillinger. Vi har en egen liaisonoffiser fra Forsvaret som jobber i avdelingen. LNO-offiseren er vårt aktive bindeledd til Forsvaret og deres ressurser. Norske myndigheter gir årlig oppdrag til Rederiforbundet i et tilskuddsbrev. Hovedoppgaven er å bistå og gi råd til den norske utenriksflåten. Det betyr dermed også at norske rederier som ikke er medlemmer i Rederiforbundet, men som seiler under norsk flagg, også får støtte av oss. Vi er således et rådgivende organ for norske myndigheter i maritime sikkerhetsspørsmål globalt.
  • En vesentlig del av det forebyggende arbeidet dreier seg om trusselforståelse globalt. Vi samarbeider derfor tett med DNK (Den norske krigsforsikringen for Skib) også på dette området, der de i stor grad sørger for grunnproduksjonen av etterretninger og varsler. Vi benytter disse produktene i vårt daglige arbeid, der vi tilfører en rekke andre elementer og myndighetsvurderinger for å kunne gi best mulig råd om maritime sikkerhetsspørsmål til norske rederier.
  • Vi støtter rederiene under krisehåndtering. Det kan gjøres på flere forskjellige måter, med alle Rederiforbundets forskjellige ressurser og kompetanseområder. De mest aktuelle områdene er direkte støtte til rederienes krisestab med operativ kriseledelse og rådgivning, krisekommunikasjon og mediehåndtering, juridisk støtte og kontakt med myndighetsapparatet nasjonalt og internasjonalt. 
  • Vi sikrer at skipsfartens ressurser er tilgjengelig for norske myndigheter i krisesituasjoner. Vi ivaretar derfor den daglige driften av NORTRASHIP, som er vårt nasjonale organ for skipsfartsberedskap. NORTRASHIP skal fungere i fred, krise og krig.

Rederiforbundet har som eneste skipsfartsforbund en partnerskapsavtale med Verdens Matvareprogram (UNWFP). Avtalen innebærer at forbundet skal støtte UNWFP med å identifisere aktuelle og gripbare skip som de kan benytte i krisesituasjoner, og vi utveksler situasjonsforståelse knyttet til global maritim sikkerhet. Avtalen er utløst en rekke ganger.

Ved kriser og hendelser, ring vakttelefonen 900 95 001 (ikke sms) som besvares 365/24/7. Nummeret kan benyttes av myndighetene og norske rederier.

Kontakt: beredskap@rederi.no for mindre tidskritiske henvendelser.

Aktuelt om Beredskap

Vis flere saker