Norges Rederiforbund er den ledende arbeidsgiver-, beredskaps- og interesseorganisasjonen for norsktilknyttede rederivirksomheter. Våre medlemmer er kjernen og drivkraften i det norske maritime miljø. Rederiene alene skaper verdier for mer enn 100 milliarder kroner årlig. Rederiforbundets 130 medlemmer har 1 400 skip og rigger verden over, og sysselsetter omlag 50 000 sjøfolk og offshorearbeidere fra omkring 50 forskjellige nasjoner.