Norge har en lang og stolt skipsfartshistorie og i over 150 år har norske skip vært en betydelig aktør på verdens hav.

I dag består den norske utenriksflåten av 1 800 skip og rigger og vår maritime klynge er unik.  Et sterkt innovativt miljø og stadig utvikling av ny teknologi gjør at vi i dag har kompetanse på, i og under havet og Norge har bygget opp en sterk maritim klynge.

Norges Rederiforbunds historie:

 • I 1875 var Norge verdens tredje største sjøfartsnasjon med 60. 000 sjømenn
 • Norges første rederiforening ble dannet i Bergen i 1899, flere regionale foreninger fulgte
 • Norges Rederforbund ble dannet 15. september 1909
 • En egen skipsfartsavdeling under Utenriksdepartementet ble dannet i 1913
 • 1928 kjøpte Rederforbundet Sjømandshjemmets gård i Rådhusgaten 25 og den moderne funkis-inspirerte bygningen stod ferdig i 1934
 • Northraship ble dannet april 1940
 • I perioden 1945-1965 bidro norsk skipsfart med 2/3 av de nye arbeidsplassene som ble skapt etter krigen
 • På 60-tallet ga utviklingen av offshorenæringen en ny dimensjon til norsk skipsfart
 • I januar 1978 ble det etablert felles ledelse mellom Rederforbundet og NOF (Norsk Offshoreforening) og ved inngangen til 1984 ble navnet endret til Norges Rederiforbund
 • Shippingkrisen på 1970-80-tallet førte til overkapasitet på skip og førte til et lavere antall norskregistrerte skip
 • Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) ble etablert 1. juli 1987
 • Maritimt Forum ble etablert i 1990, et forum som samlet nær 100.000 sysselsatte innen verftsindustri og teknologi, skipsmegling og sjøforsikring, forskning og utdanning, leverandører og arbeidstakerorganisasjoner
 • Fra 1999 til 2006 gikk flåten tilbake med 29 prosent og antall norske sjøfolk med 20 prosent
 • Norges Rederiforbund etablerte miljøprisen Thor Heyerdahl-prisen i 1999
 • Norges Rederiforbund feiret 100-årsjubileum og fikk ny logo
 • Norge har utviklet en av verdens største og mest moderne skipsflåter, og er i 2020 verdens fjerde største flåte, målt i verdi.
 • Våren 2020 går norske rederier foran og ta lederskap i kampen mot klimautfordringene. En ny klimastrategi sier at innen 2050 er målet at hele den norske flåten skal være klimanøytral.
 • Norges Rederiforbund har i 2021 130 medlemmer.
 • Halvparten av den norske flåten er engasjert i transport av varer og personer, mens den andre halvparten arbeider med offshore utvinning av olje og gass over hele verden

Les mer om Norges Rederiforbunds historie.

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print