Mekling i NOR-oppgjøret

Meklingen i NOR-oppgjøret mellom Norges Rederiforbund og de tre sjømannsorganisasjonene Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjømannsforbund startet hos Riksmekleren i dag klokken 10:00.

Meklingen omfatter alle de fem NOR-avtalene; offshore service, utenriks ferge, kabelskip, bøyelasteskip og småskip i nærskipsfart.  Fristen for å komme til enighet er midnatt til lørdag 26. november.

Sjømannsorganisasjonene har meldt plassfratredelse fra klokken 06:00 den 26. november.