Frank Skofteland jobber i Sjømannskirkens besøkstjeneste for offshoreflåten i Stavanger

-Glade for å støtte Sjømannskirkens arbeid

Sjømannskirken har i alle år vært en viktig ressurs for sjøfolk og rederier i utenriksfart. Under pandemien har de funnet nye måter å nå ut til folk på. Digitale møtepunkter er blitt viktigere og Sjømannskirkens koronatelefon er et av tilbudene som er etablert for å nå ut til sjøfolk og andre under pandemien.

-Vårt inntrykk er at norske rederier er flinke til å ta være på sjøfolkene sine. De som skal feire jul i år er nå kommet om bord – og for mange er nok bekymringen størst for om det skal skje noe med de som er hjemme, sier Frank Skofteland som jobber i besøkstjenesten for offshoreflåten i Stavanger.

I et vanlig år ville han gått om bord på skipene i Stavanger for å ønske god jul. I år er ikke det mulig og han og alle andre som jobber i Sjømannskirken har måttet tenke nytt. I stedet ringer de til skipene, sender e-post og har også samtaler med sjøfolk på gangbroen.

-Det å møtes digitalt er nok det nest beste alternativet, sier beredskapsleder Petter Skants i Sjømannskirken. – Det kommer helt an på hvem du treffer, men vi får sagt ifra om at vi er tilgjengelige, og noen ganger får man også bedre samtaler enn vi ville fått når sjøfolkene er i havn og er travelt opptatt med andre ting.

For mange sjøfolk har koronapandemien også betydd lange perioder i karantene. For de som har måttet pendle mellom hjem og arbeidssted i utlandet og har opplevd begrensninger som følge av reiserestriksjonene har pandemien vært spesielt krevende. Mange har måttet stå i jobb langt utover kontraktsfestet seilingsperiode.

Mange rederier har beredskapsavtaler med Sjømannskirken og for de som trenger noen å snakke med har Sjømannskirken opprettet en koronatelefon, et lavterskeltilbud for de som har lyst til eller behov for å slå av en prat. Koronatelefonen betjenes av ansatte i Sjømannskirken og linjene er åpne fra klokken 09 til 16 alle hverdager.

- Under pandemien har kanskje det å ha noen å ringe til vært ekstra viktig. Vi er derfor glade for å kunne bidra med 100 000 kroner i støtte til Sjømannskirkens arbeid.  Det er et viktig tilbud i en svært krevende tid for mange, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet.

I Stavanger er besøkstjenesten for offshoreflåten innstilt på en annerledes jul. Frank Skofteland og en kollega skal uansett ta runden til skipene i havnen og dele ut Sjømannskirkens julemagasin på gangbroen. 

-Det er fint å kunne dele ut en oppmerksomhet så de vet at vi er der og tenker på dem. Mitt juleønske er at vi alle forstår hvor viktige sjøfolkene er for samfunnet vårt, sier Skofteland.