Se Årskonferansen Transition her

Se vår digitale årskonferanse Transition 18. mars kl 10.00-12.30. Innledere er blant andre statsminister Erna Solberg, president i Rederiforbundet og styreleder i GC Rieber Paul Christian Rieber, Claire O’Neill - tidligere minister for klima og energi i Storbritannia, konsernsjef i Yara Svein Tore Holsether, Sofie Olsen Jebsen som er visepresident for Strategy and Business Development i Fred. Olsen Ocean og administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg.

Her kan du se konferansen fra kl 10.00-12.30.

Covid-19 har endret verden slik vi kjente den, og ikke minst hatt store konsekvenser for skipsfarten både i Norge og internasjonalt. Oppsiden er at vi ser nye muligheter og at vi utvikles raskere i møte med nye ideer og løsninger. Nedsiden er fortsatt stor usikkerhet både økonomisk og politisk i hele verden. Handelsmønstre, investeringer og strategier endres.  

Samtidig har det grønne skiftet kommet enda høyere på agendaen I dag står internasjonal skipsfart for 2,9 prosent av de menneskeskapte klimautslippene. Innen 2050 er målet at hele den norske flåten skal være klimanøytral. I Rederiforbundets ferske konjunkturrapport for 2021 sier hele 88 prosent av rederiene at de tror de vil være klimanøytrale innen 2050. For bare to år siden sa 65 prosent av norske rederier at de tror det vil være mulig å halvere sine klimagassutslipp innen 2050 i forhold til 2008.

Du kan lese mer om dette her: https://maritimpolitikk.no/2021/norges-rederiforbund-mener/tro-pa-klimalosninger  

Hva som kan og må gjøres for å oppnå disse ambisiøse målene er tema på årskonferansen.

 Se program her.

Heyerdahlprisen

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon skal dele ut Heyerdahlprisen til noen som på fremragende vis har bidratt til det beste for det maritime miljøet. De nominerte er Wallenius Marine, Wilhelmsen og samarbeidet HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri.

Du kan lese mer om de nominerte her: https://rederi.no/aktuelt/2021/her-er-finalistene-til-arets-heyerdahlpris/