Grønn ammoniakk på verdens første utslippsfrie offshoreskip

Ammoniakk kan bli en viktig del av energimiksen når skipsfarten i løpet av de neste årene skal kutte sine utslipp og bli karbonfri. Viking Energy, som er eid av rederiet Eidesvik, blir verdens første null-utslipp offshoreskip når skipet nå skal bygges om til å kunne gå på grønn ammoniakk.

Eidesvik har lenge vært en pioner i arbeidet med å redusere utslipp fra skipsfarten. Allerede i 2003 fikk de bygget verdens første naturgassdrevne offshoreskip, Viking Energy. Nå skal skipet få montert en stor brenselcelle drevet av ammoniakk som er fremstilt ved hjelp av fornybar energi. Det nye energisystemet vil gjøre det mulig for skipet å seile på utslippsfritt drivstoff i opptil 3000 timer hvert år.

I dag finnes det ingen gode null-utslippsdrivstoff for store skip i interkontinental fart.  Det haster derfor med å finne nye typer drivstoff for denne delen av næringen. Ammoniakk blir av mange løftet frem som den mest lovende potensielt utslippsfrie drivstofftypen. En av fordelene med ammoniakk er at det er relativt enkelt å etterinstallere på eksisterende skip. 

– Vi er stolte av å være pionerer i å introdusere nye energibærere og drivstoff i næringen. Prosjektet med å installere verdens første ammoniakkdrevne brenselcelle gjør at vi fortsetter vår reise mot en karbonfri fremtid og bidrar også til å opprettholde vår konkurransekraft, sa Jan Fredrik Meling, administrerende direktør i Eidesvik under lanseringen.

-At Eidesvik nå skal utvikle skip som går på grønn ammoniakk tar dekarbonisering av store skip som skal seile langt, et stort skritt videre, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet. Samtidig blir det tydelig at dekarbonisering av skipsfarten henger nøye sammen med utvikling av en strategi for å sikre tilgang på fornybar energi i hele verdikjeden.   

-Norsk maritim næring ligger helt i tet i utvikling av nullutslippsteknologi. Dette er teknologi som vil bli etterspurt over hele verden når skipsfarten de neste årene skal kutte sine utslipp i tråd med IMO-målene, sier Solberg.

Prosjektet er et samarbeid mellom Eidesvik offshore, Equnior og Maritime Clean Tech. Prosjektet er støttet av EU med 10 millioner euro. Målet er at Viking Energy skal være klar til drift i 2024.