Varsler norske skip ved Gulfen

Sjøfartsdirektoratet ber nå alle norske skip om å utvise økt aktsomhet i Fujairah-området og ta sine forholdsregler når det kommer til ferdsel utenfor Emiratenes havneby.

Advarselen kommer etter hendelser i havnebyen Fujairah ved Omanbukta.
Sjøfartsdirektoratet jobber med ulike aktører for å få en fullstendig oversikt over alle norskregistrerte skip som befinner seg i det aktuelle området.
Sjøfartsdirektoratet følger utviklingen fortløpende, og vil vurdere å heve sikkerhetsnivået.