– Ingen nasjoner har en så komplett maritim klynge som Norge

Harald Solberg startet som administrerende direktør i Norges Rederiforbund 1. januar 2018. I et intervju med Teknisk Ukeblad oppsummerer han året og forteller mer om mulighetene og utfordringene for bransjen i dag. – Ingen andre nasjoner har en så komplett maritim klynge som Norge. Ingen andre har kommet så langt på miljøvennlig og grønn skipsfart. Ingen andre har kommet så langt på autonomi og digitalisering. Gjør vi tingene riktig framover og posisjonerer oss fornuftig, kan maritim og havromsteknologi bli et nytt industrieventyr, sier Solberg.

Harald Solberg startet som administrerende direktør i Norges Rederiforbund 1. januar 2018. Fra 2014 til 2016 var han næringspolitisk direktør og viseadm. direktør i Norges Rederiforbund. For to og et halvt år siden sluttet han for å overta ledelsen av Det kongelige sekretariatet. I januar ble han hentet tilbake til Rederiforbundets hovedkvarter i Rådhusgaten 25.

I et intervju med Teknisk Ukeblad forteller han hvorfor han valgte å komme til Rederiforbundet.

-Det som trigget meg var politikken. Ikke den partipolitiske, men den storpolitiske, globale og næringspolitiske. Shipping er så viktig for alt. Over 90 prosent av verdens varehandel fraktes på skip. Selv om de bare står for tre prosent av verdens menneskeskapte klimagassutslipp, er det likevel veldig mye å ta tak i for å redusere utslippene ytterligere.

Han mener det er avgjørende at shipping tar sin del av ansvaret for oppfølgingen av klimaavtalen i Paris, selv om shipping ikke er en del av avtaleteksten. Uten at FNs sjøfartsorganisasjon IMO selv tar tak i det, vil EU, USA og andre regioner innføre egne krav.

– Det går ikke i en næring hvor skipene seiler fra land til land, kontinent til kontinent. Vi må ha felles spilleregler, like vilkår for alle, sier Solberg.

Selv om handelskrig med USA setter en viss demper på utviklingen, er det fortsatt stor aktivitet både i handel og vareflytting på kjøl, samt skipsbygging. Rundt 40 prosent av norskontrollert utenriksflåte bygges ved kinesiske verft.

Solberg vil bidra til at Norges grønne posisjon og synlighet styrkes.

– Shipping står overfor store utfordringer. Vi skal flytte stadig mer varer, samtidig med at klimaavtrykket skal bli mindre.

Han er stolt over den innsatsen Norge gjorde i IMO med mål om 50 prosent CO2-kutt fra shipping innen 2050. Delmålet er 40 prosent innen 2030.

Han sier at Norges delegasjon med fagdirektør Sveinung Oftedal fra Klima- og miljødepartementet i spissen har gjort en formidabel innsats.

– Utfordringen nå blir at de kortsiktige tiltak blir langsiktige. Skip som bestilles i 2020 kommer til å være med i beregningene i 2030 og 2050. Vi har ikke god tid, og vi har ingen «quick fix», sier Solberg til Teknisk Ukeblad.

Batteribonanza

Solberg tror Norge har mye å lære bort.

– Først nå er LNG i ferd med å bli akseptert som et mer miljøvennlig drivstoff. Vi er allerede gått videre, påpeker han.

LNG, batterier og hydrogen er ikke er nok til å nå IMOs ambisiøse 2050-mål. Nye drivstofftyper og energibærere trengs. Men også noe annet.

– Digitalisering kan lett bli et «buzz-ord». Men digitalisering betyr også muligheter for logistikkstyring og transportplanlegging som vil gjøre varetransporten til sjøs mer effektiv, sier Solberg.