Brudd i riggmekling

Det er brudd i meklingen mellom Norges Rederiforbund og Safe. Dermed går over 600 riggarbeidere på ni installasjoner ut i streik fra 10. juli. Safe har videre ved meklingsfristens utløp varslet utvidelse for ytterligere 900 medlemmer på 20 installasjoner fra søndag 15. juli.

-Vi kunne ikke imøtekomme Safes krav til meklingen. Kravene, som til sammenligning med reguleringer for andre yrkesgrupper i næringen og samfunnet for øvrig, er fullstendig urimelige. Safe-ledelsens håndtering av forhandlingen fremstår direkte uansvarlig. Konsekvensen av at mekling ikke førte frem er at næringen, som allerede er sterkt under press, nå sendes ut i en ødeleggende konflikt til enorm skade for renommé, økonomi og ikke minst arbeidsplasser, sier forhandlingsleder for Rederiforbundet Jakob Korsgaard, administrerende direktør i Maersk Drilling Norge.

Safe går til streik på flyteriggområdet med krav bl.a. om at ufaglærte får kr. 50.000 i lønnsøkning, noe som tilsvarer nærmere 8%.

Plassfratredelse varslet 9. juli kan du lese her.

Ytterligere plassfratredelse fra 15. juli kan du lese her. og her.