Riggforhandlingene i gang

Forhandlingene mellom Norges Rederiforbundet og de tre fagforeningene Industri Energi, Safe og DSO startet i dag i Rederiforbundets lokaler i Oslo.

Årets oppgjør er et hovedoppgjør og det er satt av to  dager til forhandlingene.