Frykter en negativ spiral

USA varslet i forrige uke at de innfører toll på stål og aluminium. Omtrent 90 prosent av all handel i verden fraktes på skip. – Det er for tidlig å si noe om de konkrete konsekvensene for norsk skipsfart, men denne saken har høy prioritet hos oss, sier administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund.

Norsk skipsfart er global og spesialisert, og norske rederiers inntekter fra markeder utenfor Norge utgjør omtrent 60 prosent av samlet omsetning i 2017. Deep-sea rederiene har 80 prosent av sin totale omsetning fra utlandet.

-Vi er bekymret for den utviklingen vi nå ser. Verden trenger mer frihandel, ikke begrensninger og proteksjonisme gjennom nasjonale tiltak som økt toll eller andre handelsbarrierer. Vi frykter en negativ spiral fra andre land i verden som følge av Trumps tiltak. Vi registrerer også at tiltaket er politisk omstridt i USA, sier Solberg til E24. 

90 prosent av all handel i verden fraktes på skip og utstrakt handel av varer og tjenester over landegrenser er viktig for velferden både nasjonalt og internasjonalt. Frihandel er en driver for innovasjon og utvikling, og økt samhandel er også med på å skape en mer stabil verden.

– USA og Kina er våre medlemmers viktigste enkeltmarked utenfor Europa, og kjemikalie og ro/ro er de største skipssegmentene som handler med USA, sier Harald Solberg.

Les saken på E24 her.