Vil ha null utslipp fra norske skip

Norges Rederiforbund mener skipsfarten er en del av løsningen på klimautfordringene og har vedtatt en ny CO2-posisjon i tråd med Paris-avtalen. CO2-utslippene skal halveres innen 2050 og være null i 2100. - Strengere klimamål er noe både verden, næringen og markedet må forholde seg til i fremtiden. Derfor er det viktig å sette retningen for vår bransje nå, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.

Norge har en av verdens største og mest avanserte flåter, og Norges Rederiforbund har over lengre tid jobbet for å få ned klimagassutslippene fra skipsfarten.

 -Skipsfarten må bidra til å redusere klimautslippene ved å levere fremtidige løsninger for skip slik at skipsfarten kan levere bærekraftige, miljøvennlige og lønnsomme transporttjenester, sier Sturla Henriksen.

En ny rapport som DNV GL har laget på oppdrag fra Rederiforbundet viser at CO2-reduksjon fra skipsfarten krever en kombinasjon av reduksjonstiltak innen logistikk, alternativt drivstoff, tekniske og operasjonelle tiltak og offsett.

-Her ser man blant annet på kombinasjoner av saktere fart, forbedring av skrog og propell, bruk av batteri og gass som drivstoff, energieffektivisering og bruk av landstrøm, sier Sturla Henriksen.

-Det er viktig med globale regler for å nå klimamålene, og her må alle store skipsfartsnasjoner arbeide sammen i FNs maritime organisasjon IMO, for å finne løsninger, sier Henriksen.

 

Les rapporten her.