Skipsfarten bidrar til FNs bærekraftsmål

Norges Rederiforbund har, sammen med DNV GL, skrevet en ny rapport om hvordan skipsfarten kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål. -Havet representerer livet på jorden og er avgjørende for velstand, vekst og trivsel, sier Sturla Henriksen, administrerende direktør i Norges Rederiforbund. Vi må øke vår kunnskap om havet og bruke ressursene på en mer bærekraftig måte. Vi trenger også mer miljøvennlig transport med effektive skip som seiler på de blå hav. Dette er en forutsetning for at verden skal ha en bærekraftig økonomisk vekst til fordel for en økende verdensbefolkning.

Sustainable Development Goals (SDG) ble vedtatt av FN i 2015 og er en felles arbeidsplan og oppfordring til handling for å beskytte planeten, sikre et verdig liv for alle mennesker, og oppnå inkluderende økonomisk vekst, fred og velstand.

Havet gir mat til milliarder av mennesker. Havbunnen inneholder store mengder mineraler og metaller. På havet finner man også avansert medisin. Offshore olje og gass leverer i dag en tredjedel av verdens etterspørsel etter olje og gass. Ny teknologi gjør det også mulig å utnytte mer fornybar, utslippsfri energi fra offshore vind, bølger, strøm og tidevann.

Skipsfarten frakter over 90 prosent av verdenshandelen. Allerede i dag er skipsfart den mest energieffektive transportform.

Rapporten gir inspirasjon og veiledning til en maritim næring i omstilling. Den skisserer tiltak for en bedre og mer bærekraftig verden.

Les: Sustainable Development Goals: Exploring Maritime Opportunities.

-DNV GL er veldig stolt over å ha bidratt til denne rapporten. Med denne rapporten kan flere bedrifter og organisasjoner finne praktiske og handlekraftige tiltak for å fremme sine virksomheter på en måte som direkte støtter bærekraftig utvikling, og FNs Agenda 2030, sier dr. Maria Gjølberg, DNV GL.

Rapporten blir overlevert H.K.H. Kronprins Haakon og sjef for FNs Global Compact Lise Kingo 28. mars 2017.