WG5 er et systematisk erfaringsoverføringsprogram. Fem rederier er gått sammen om å dele kunnskap og erfaring for å spare drivstoff og redusere klimagassutslipp. Målet er å følge opp Rederiforbundets visjon om at "Norsk skipsfart og offshore entreprenørvirksomhet ikke skal ha miljøskadelige utslipp til sjø eller luft”.

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print