Miljø-, sikkerhets- og driftsutvalget for skip (MSDUS) er et rådgivende utvalg for Norges Rederiforbund som skal bidra til å realisere visjonen om at norske rederier fremstår som verdens ledende leverandører av transport og entreprenørtjenester av høy kvalitet på en sikker, miljøvennlig og kostnadseffektiv måte.

Utvalget består av tolv medlemmer fra segmentene Deep sea, Short sea og Offshore servicefartøyer. Utvalgets medlemmer har stor kunnskap og erfaring fra ulike områder innen utvalgets saksfelt, fortrinnsvis ledere med ansvar for miljøvennlig og sikker drift av skip samt innovasjon og teknisk utvikling.

Representantene velges for to-års perioder og skal i utgangspunktet ikke ha sammenhengende funksjonstid på mer enn åtte år. Utvalget har normalt fire møter per år.

Kontakt

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print