Norges Rederiforbund har fastsatt en offensiv og ambisiøs visjon når det gjelder sikkerhet. Målet vårt er at norsk skipsfart og offshore entreprenørvirksomhet ikke skal medføre kritisk skade på mennesker, miljø og materiell. Veien mot ingen kritiske hendelser som medfører skader er lang. Ingen er bedre rustet for denne seilasen enn våre skip og rigger.

Vår offensive sikkerhetsambisjon er vår forpliktelse og retningslinje i arbeidet for en global næring som styres av internasjonale regler. 

Rapporter

Dokumentnavn Publisert dato Kategori Last ned
SUT - Forside 19.10.15 pdf

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print