Arbeidsliv

Norges Rederiforbund er en verdensledende arbeidsgiverorganisasjon. Våre medlemmer har ca 60.000 ansatte fra 50 forskjellige land. Skipsfartsnæringen har et unikt og omfattende internasjonalt regelverk som regulerer arbeidstakerens arbeidsrettslige og sosiale vilkår. Dette bedrer levevilkårene for sjøfolk og bidrar til å fremme sosial og økonomisk utvikling. Regelverket sikrer et godt vern av arbeidstakerne til sjøs og ansvaret ligger hos arbeidsgiver og rederi. Rederiforbundet er sammen med norske myndigheter og de norske sjømannsorganisasjonene pådriver i organisasjoner som ILO for økte internasjonale standarder. I tillegg forhandler vi tariffavtaler med utenlandske sjømannsorganisasjoner i 12 ulike land. Våre tariffavtaler representerer beste praksis i bransjen.

Les mer om vårt arbeid

 

Miljø

Gjennom IMO er vi en pådriver for strenge internasjonale miljøkrav til skip og arbeider aktivt for å oppnå vår visjon om null utslipp av skadelige stoffer til luft og vann. Veien mot nullutslipp går gjennom langsiktig og målrettet forskning og innovasjon. En lang rekke initiativer er tatt og blir tatt for å styrke næringens energieffektivitet samt redusere dens klima– og miljøpåvirkning.

Les mer om vårt arbeid med klima og miljø

 

Mer informasjon

Medlemmer kan logge seg inn for å få tilgang til mer informasjon på denne siden.

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print