Norsk sokkel er både attraktiv og konkurransedyktig. Men næringen og politiske beslutningstakere har et felles ansvar for å sikre denne posisjonen i årene fremover.- Etter mange år med betydelig vekst i aktivitetsnivået ser vi nå at investeringsnivået på kort sikt vil reduseres, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Sturla Henriksen.

Norges Rederiforbunds medlemmer opererer i praksis alle de flyttbare boreinnretningene på norsk sokkel. Ved utgangen av 2013 var det 38 flyttbare boreinnretninger på sokkelen, hvilket innebærer en dobling av antall rigger siden 2005. Men utviklingen i 2014 har imidlertid skapt usikkerhet og for første gang i historien har flere rigger blitt suspendert og tatt av kontrakt midt i kontraktsperioden.

Statoil har som operatør mellom 70 og 80 prosent av produksjonen og har en svært sentral posisjon i forhold til utviklingen av aktivitetsnivået på norsk sokkel.

Norges Rederiforbund mener hele verdikjeden, sammen med myndighetene, har et ansvar for å sikre et så jevnt aktivitetsnivå som mulig. Et bredt aktørbilde på operatørsiden er også viktig for å sikre sunn konkurranse.

Riggnæringen har historisk vært gjennom oppgangstider og nedgangstider. Basert på kunnskap fra tidligere perioder er det avgjørende at man i svakere markeder ikke forsterker nedturen ved å redusere aktivitetsnivået knyttet til leting etter de ressursene vi skal leve av i fremtiden. Det er avgjørende at politikken innrettes slik at den sikrer tilgang på nytt leteareal og at vilkårene for å gjennomføre investeringer på norsk sokkel er internasjonalt attraktive.

Det er også viktig at myndighetene ikke pålegger næringen reguleringer som gjør situasjonen vanskeligere. Utkast til nytt regelverk for livbåter er et eksempel på et slikt regelverk med svært store negative konsekvenser som nå nylig har vært på høring.

Den maritime næringen i Norge sysselsetter 100 000 mennesker og skaper årlig verdier for 160 milliarder kroner. Norge er i dag en av verdens største og mest avanserte maritime nasjoner, og næringen står sterkere enn på mange år. For å videreutvikle denne posisjonen trengs det en aktiv maritim politikk med gode og konkurransedyktige rammebetingelser. 

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print