Livslang læring i maritim næring

Norsk maritim næring er verdensledende innen hele spekteret av maritimt næringsliv; fra verfts- og utstyrsleverandører til myndigheter, finans- og forskningsmiljøer. Dette er en styrke og et av våre fortrinn i den internasjonale konkurransen. Når det gjelder kompetanse og rekruttering, jobber Norges Rederiforbund på alle nivåer i verdikjeden, fra yrkesfaglig utdanning til forskning og innovasjon. I tillegg til å samarbeide med de norske maritime skolene, har norsk skipsfartsnæring flere aktiviteter nasjonalt og internasjonalt for å sikre tilgang og kvalitet på mannskap og offiserer som tjenestegjør på norskkontrollerte skip.

Utdanning og rekruttering

Kompetanseprogram

Nyheter om maritim kompetanse

Vis flere saker