De europeiske landene representerer den maritime næringens største og viktigste handelspartner. EØS-avtalen sikrer markedsadgang, forutsigbarhet og like konkurransebetingelser i Europa. Videre er EU en viktig premissleverandør for internasjonal regelverks- og politikkutvikling.

Norges Rederiforbund jobber aktivt med EU-spørsmål gjennom sitt medlemskap i det europeiske rederiforbundet ECSA (European Community of Shipowners’ Associations) og har i tillegg en fast representant i Brussel.

Rederiforbundets prioriterte EU-saker inkluderer:

  • Klima, miljø og EUs arbeid med grønn omstilling (Green Deal)
  • Brexit og fremtidig forhold til Storbritannia
  • Statsstøtte, skatt og finansiering
  • Standarder for havnerapportering, utslippsrapportering
  • Nærskipsfart, fra land-til-sjø
  • Digitalisering
  • Offshoretematikk og havvind 

 

Aktuelle saker EU

Vis flere saker

Kontakt

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print