Thomas Saxegaard

Kontaktinfo

Mobil: +47 402 22 160
Telefon: +47 22 40 15 00
E-post: ts@rederi.no

Stilling

Seksjonsleder

Bio

Saxegaard er leder seksjon for nasjonal næringspolitikk i Rederiforbundet. Han har løpende kontakt med stortings- og regjeringsapparat for å fremme medlemmenes interesser på nasjonale politikkområder. Han er styresekretær for Rederiforbundets Gruppe for Offshore Servicefartøyer. Thomas er utdannet cand.oecon. fra Universitetet i Oslo og Norges Handelshøyskole, og har tidligere jobbet i DnB NOR og Nærings- og handelsdepartementet.