Sturla Henriksen

Kontaktinfo

Telefon: +47 22 40 15 00
E-post: sh@rederi.no

Stilling

Spesialrådgiver

Bio

Sturla Henriksen (f. 1956) er fra 1. januar 2018 utnevnt til Special Advisor on Oceans to the UN Global Compact.

Henriksen var administrerende direktør i Norges Rederiforbund fra 2008 til 2017. Han kom fra stillingen som partner/Senior Executive i Accenture Management Consulting, og hadde da arbeidet ti år i management consulting mot ulike deler av næringslivet og offentlig sektor. Tidligere yrkeskarriére inkluderer Rederiforbundet, EU-kommisjonen (Brussel), EFTA (Geneve), Finansdepartementet, Statistisk Sentralbyrå og Forsvaret.  Han er utdannet Cand.oecon fra Universitetet i Oslo, og har i tillegg utdannelse fra befalskole, BI, Forsvarets Høgskole og INSEAD (Frankrike).