Øyvind Jonassen

Kontaktinfo

Mobil: +47 480 20 258
Telefon: +47 22 40 15 00
E-post: oej@rederi.no

Stilling

Fagsjef offshoresikkerhet

Bio

Jonassen er Fagsjef innen området offshore sikkerhet i Avdeling for næringspolitikk og analyse. Øyvind har erfaring fra offshoresektoren siden 1996. Stillingene innbefattet daglig ansvar for produksjon og sikkerhet, samt beredskapsledelse. Perioden inkluderte også flere år som Hovedverneombud, og Koordinerende Hovedverneombud på heltid. Øyvind er i dag NR sin styrerepresentant i Samarbeid for Sikkerhet (SfS), Sektorstyret for Petroleumsstandardisering, Sikkerhetsforum, Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet, Regelverkskompetanse og Næringslivets NOx fond.  Øyvind kom til NR i 2012 fra Exxonmobil. Tidligere arbeidsgivere inkluderer Schlumberger, Hydro og Transocean. Øyvind har teknisk utdannelse med fagbrev og teknisk fagskole kjemi og prosesslinje. Videre har Øyvind en Bedriftsøkonom tittel fra BI, graden Bachelor of Management med fordypning i HMS ledelse fra BI og en Mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse fra universitetet i Stavanger