Kontaktinfo

Mobil: +4741622246
Telefon: +4722401500
E-post: lm@rederi.no

Stilling

Advokatfullmektig

Bio

Liv Minde er advokatfullmektig i Arbeidsgiveravdelingen. Minde har over 11 års erfaring fra arbeidslivsfeltet og har jobbet i Hovedorganisasjonen Virke, Nærings- og fiskeridepartementet, Barne-, likestilings- og inkluderingsdepartementet, Kirkerådet og Utdanningsdirektoratet. Hun har master i rettsvitenskap fra UIO (2010) med spesialisering i individuell og kollektiv arbeidsarbeidsrett samt sivilprosess. I tillegg har hun masterspesialisering fra BI (2019) i Human Resource Management, organisasjon og ledelse.