Kevin Luneborg Thomassen

Kontaktinfo

Mobil: +47 959 26 026
Telefon: +47 22 40 15 00
E-post: klt@rederi.no

Stilling

Rådgiver (permisjon)

Bio

Luneborg Thomassen er ansatt som rådgiver i Avdeling for Næringspolitikk. Han jobber blant annet med fornybar energi til havs, nordområdepolitikk, havbunnsmineraler og Rederiforbundets årlige konjunkturrapport. I tillegg til å være styresekretær for Rederiforbundets Gruppe for offshore entreprenørvirksomhet, sitter han som styremedlem i Centre for High North Logistics ved Nord Universitet. Kevin startet i Rederiforbundet i mars 2013 etter å ha jobbet fire år i Nærings- og handelsdepartementet. Kevin er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.