Ingrid Kvammen Ekker

Kontaktinfo

Mobil: +4799024984
E-post: ike@rederi.no

Stilling

Internasjonal rådgiver

Bio

Ingrid Kvammen Ekker er internasjonal rådgiver i Avdeling for internasjonalt samarbeid og klima. Ekker har femten års erfaring fra Utenriksdepartementet, og har tidligere jobbet ved Statsministerens kontor, Norsk utenrikspolitisk institutt og Senter for menneskerettigheter. I Rederiforbundet jobber hun med internasjonale og utenrikspolitiske spørsmål knyttet til maritim næring og skipsfart.