Wallenius Wilhelmsen får 9 millioner i EU-finansiering til Orcelle Wind

Wallenius Wilhelmsen og partnerne får 9 millioner euro fra EU til prosjektet som skal realisere Orcelle Wind - verdens første vinddrevne RoRo-fartøy

– Tildelingen gjennom Horisont Europa viser at  EU har tro på konseptet vårt, og er viktig for den grønne omstillingen i Europa, sier Roger Strevens, VP Global Sustainability hos Wallenius Wilhelmsen i en pressemelding. 

Tildelingen fra EU fordeles mellom elleve prosjektpartnere, hvor målet er å klargjøre vindskipet Orcelle Wind, for kommersiell drift.

Orcelle Wind er det første fartøyet fra Oceanbird-konseptet for primært vinddrevne fartøyer. Konseptet viser at det er teoretisk mulig å redusere utslippene fra fartøy med opptil 90 prosent dersom alle faktorer som påvirker utslipp er samkjørte.

Ambisjoner om 2026

Orcelle Wind vil bli 220 meter lang og ha kapasitet til over 7000 biler, men vil også være i stand til å frakte breakbulk og rullende utstyr. Ambisjonen er at fartøyet skal begynne å seile sent i 2026 eller tidlig i 2027.

– EU-prosjektet er basert på partnerskap. For å lykkes med nullutslipp så raskt som mulig, trenger vi sterke partnere. Vi er stolte av å samle de beste partnerne fra europeisk industri, maritim sektor og akademia, samt en av våre nøkkelkunder til prosjektet. Alle har forpliktet seg til å samarbeide for å realisere Orcelle Wind,  sier Stevens videre. 

En viktig del av det prosjektet er å installere en testrigg av et vingeseil på et eksisterende Wallenius Wilhelmsen fartøy i midten av 2024. Her vil det installeres ett segl som en retrofitløsning, mens nybygget Orcelle Wind vil ha flere segl som sin hovedfremdriftskilde. 

Oceanbird og Wallenius Wilhelmsen presenterer testrigginstallasjonen i en websending direkte fra Londons ABBA Arena 26. januar. 

Under konrpinsparets statsbesøk til Sverige i mai i fjor fikk kronprins Haakon, Svrergies kronprinspar og næringsminister Jan Christian Vestre en demonstrasjon av Orcelle-konseptet på et testlaboratorium i Gøteborg. 

Partnere i EU Horizon-prosjektet:

  • Wallenius Marine
  • AlfaWall Oceanbird, et 50/50 joint venture av Alfa Laval og Wallenius som spesialiserer seg på utvikling av teknologi for vinddrevet fremdrift på fartøy
  • Volvo Cars
  • StormGeo
  • Maritime CleanTech
  • DNV
  • SSPA, et svensk selskap som er en del av Forskningsinstituttene i Sverige, de utvikler løsninger for en bærekraftig og robust maritim industri
  • KTH, Sveriges største tekniske universitet (KTH Royal Institute of Technology)
  • UGent, et offentlig forskningsuniversitet lokalisert i Gent, Belgia
  • NTUA, et ingeniøruniversitet i Athen, Hellas