Synnøve Seglem ny president i Norges Rederiforbund

Viseadministrerende direktør i rederiet Knutsen OAS Shipping, Synnøve Seglem, ble i dag valgt til president i Norges Rederiforbund. Seglem har de siste to årene vært visepresident i Rederiforbundet. Harald Fotland som representerer Odfjell SE er valgt som visepresident.

-Maritim næring er en av Norges mest spennende og fremoverlente næringer. Vi har store ambisjoner om å utvikle teknologi og løsninger for utslippsfri skipsfart og sikre verdiskaping og arbeidsplasser langs hele kysten. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven som president i Rederiforbundet i det som er en spennende, men også krevende tid for skipsfarten, sier Seglem.

Krigen i Ukraina og pandemien får store ringvirkninger for skipsfarten. Likevel har næringen ingen planer om å dempe ambisjonene om grønn omstilling. Ni av ti medlemmer i Rederiforbundet vil investere i klimanøytrale løsninger ved bygging av nye skip, og så godt som alle planlegger nå å investere i teknologi som gir lavere utslipp enn konvensjonell teknologi.

-Skipsfarten står foran store endringer de neste årene og vi må utvikle politikk og virkemidler som gjør at vi både utvikler nye løsninger og samtidig er konkurransedyktige internasjonalt, sier Seglem.

For å lykkes er hun også opptatt av at næringen må bli flinkere til å rekruttere kvinner.

- Hvis vi skal finne gode løsninger på de store utfordringene næringen står overfor er vi avhengig av å tiltrekke oss de beste hodene. Jeg er stolt av at vi nå har et styre i Rederiforbundet der 40 prosent er kvinner og de neste årene skal vi fortsette å jobbe målrettet med å rekruttere og motivere flere kvinner til å bli i næringen, samt få flere kvinner til stå i lederstillinger og styreverv, sier hun.

Seglem er i dag den første kvinnelige styrelederen i Haugesund Rederiforening og hun blir nå også den andre kvinnelige presidenten i Rederiforbundets styre.

 

Rederiforbundets styre 2022-2024

Synnøve Seglem, Knutsen OAS Shipping, president
Harald Fotland, Odfjell SE, visepresident
Marianne Møgster, DOF Subsea
Sindre Matre, Arriva Shipping AS
Øystein Beisland, A/S Uglands Rederi
Sofie Olsen Jebsen, Fred Olsen 1848
Morten Ulstein, Island Offshore Management AS
Andreas Waage Enger, Høegh Autoliners Group
Frank N. Tollefsen, COSL Drilling Europe
Anette Aaser-Stene, Color Line AS