Foto: Maksym Trebukhov/Ukraina Røde Kors

Støtter Røde Kors sitt arbeid i Ukraina

Medlemmene i Norges Rederiforbund gir fire millioner kroner til Røde Kors’ nødhjelpsarbeid i Ukraina.

Norske rederier har en lang og sterk relasjon til Ukraina, og ukrainske sjøfolk utgjør en viktig del av bemanningen om bord på norske skip. Rederiene gjør sitt beste for å ivareta sjøfolkene og deres familier, i tillegg bidrar Rederiforbundets medlemmer nå med fire millioner kroner direkte til Røde Kors sitt arbeid i Ukraina. En rekke medlemmer har også bidratt med midler til andre hjelpeorganisasjoners innsats i landet.

-Situasjonen i Ukraina går hardt inn på oss alle, og det sier seg selv at det nå er ekstremt krevende for ukrainske sjøfolk som lever med stor usikkerhet og bekymring for hjemlandet. For rederiene har det vært et stort ønske å kunne bidra med bistand til det viktige humanitære arbeidet som gjøres for å sikre hjelp og støtte til alle som rammes av Russlands krigføring, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet.

Rederiforbundet har valgt å samarbeide med Røde Kors som allerede har et sterkt og velfungerende nettverk i Ukraina. Organisasjonen har vært engasjert der de siste åtte årene i forbindelse med konflikten i Øst-Ukraina og gir akutt helsehjelp, mat, vann, varme og beskyttelse til de som er rammet av krigen.

-Det er sivile, barn og eldre som nå bærer de største konsekvensene av krigen i Ukraina. Etter flere dager i tilfluktsrom, mangler de mat, vann og livsnødvendige medisiner. Det er grunn til å anta at behovene for hjelp kommer til å øke fremover. Røde Kors sin hovedprioritet er å sikre at sykehus og andre helsetjenester er tilgjengelige, og at grunnleggende infrastruktur som vann, strøm og varme beskyttes, sier Bernt G. Apeland, som er generalsekretær for Røde Kors i Norge.

Her kan du lese mer om Røde Kors sitt arbeid i Ukraina og i nabolandene for å hjelpe en befolkning i dyp frykt og nød.