Enighet i Flyteriggoppgjøret

Norges Rederiforbund kom til enighet i «Flyteriggoppgjøret» med fagforbundene Industri Energi, SAFE og DSO (Det norske maskinistforbund & Norsk Sjøoffisersforbund) etter mekling hos Riksmekleren.

Avtalen gjelder for ansatte på flyttbare innretninger samt plattformboring på permanente plasserte innretninger på norsk sokkel. Det er gitt et generelt tillegg på 3,7 prosent og avtalen er totalt sett i samsvar med det som er resultatet av meklingene for øvrige ansatte på sokkelen innen Norsk olje og gass / NHO.  

- Det har vært svært krevende, men jeg fornøyd med at vi unngikk konflikt, sier Rederiforbundets forhandlingsleder Geir Sjøberg som til daglig er CEO i AKOFS Offshore.