Norges Rederiforbund på Arendalsuka

Norges Rederiforbund på Arendalsuka

Norges Rederiforbund er til stede under Arendalsuka 2022. Vi ser frem til å treffe samarbeidspartnere, kontakter, gamle og nye venner og bekjente i Arendal.

Mandag 15. august

18:00     Sosial kick off på Lille Andevinge. Mat, minglig og musikk.

Onsdag 17. august
Rederiforbundets arrangementer finner sted på Brim Explorer som ligger i Pollen. Moderator for alle arrangement denne dagen: Christian Strand

13:30     Differansekontrakter – kan gjøre hele forskjellen
I panelet: Sigrunn Aaasland, daglig leder Miljøstiftelsen Zero, Harald Solberg, adm. direktør Norges Rederiforbund, Gitte Talmo, CEO Eidesvik, Steinar Madsen Wilh.Wilhelmsen, Sverre Myrli, Ap og Ove Trellevik, H.

17:00     Statsminister for en dag
Kom og hør Harald Solberg, Norges Rederiforbund, Elisabeth Grieg, Grieg Maturitas, Rolf Thore Roppestad, GARD, Nina Jensen, REV Ocean og Åslaug Haga, NORWEA fortelle hva de ville gjort dersom de var statsminister for en dag.

17:40     E24 pod: Podcast med journalist Nora Rydne. Tema Fremtidens shipping.
Gjester Harald Solberg og Elisabeth Grieg.

18:00     Maritim mottakelse
Sammen med Gard og Sørlandets Rederiforening inviterer Norges Rederiforbund til sosialt samvær på Brim Explorer som ligger i Pollen.  

Torsdag 18. august
Rederiforbundets arrangement er på Lille Andevinge

11:00     Er kysten klar?
Skip og offshorekonstruksjoner utvikles og bygges for en nullutslippsfri nær framtid. Norsk maritim næring ligger helt i tet i verden med nye utslippsfrie løsninger til havs.  I denne paneldebatten diskuterer vi hva som kreves av arealer, havner, næringsliv, kommuner og infrastruktur på land.
I panelet: Geir Håøy, CEO Kongsberg Gruppen, Ragnhild Janbu Fresvik, CIO Grieg Group, Synnøve Seglem, Knutsen OAS, Ingvar M. Mathisen Oslo Havn, Ove Trellevik, H Energi- og miljøkomiteen, Jone Blikra Ap, transport- og kommunikasjonskomiteen

13:00     Mitt skip er lastet med: CO2
Karbonfangst- og lagring (CCS) blir et av de viktigste klimatiltakene i fremtiden. En rekke høyteknologiske prosjekter er igangsatt i Norge. Hvordan kan flere parter best samarbeide for å utvikle de mulighetene Norge har for å bli et foregangsland på CCS?
Deltagere: Eivind Berstad, Bellona, Anders Lepsøe, Knutsen NYL, Harald Solberg, Norges Rederiforbund, Johanne Koll-Hansen Bø, Altera, Anne Haabeth Rygg, H, Marianne Sivertsen Næss, Ap. 

15:00     Fremtidens maritime kompetanse
I en ny rapport fra Norsk Sjøoffisersforbund, Norges Rederiforbund, NHO Sjøfart og Kystrederiene, utarbeidet av Menon Economics. Identifiseres konkrete innspill til fremtidig kompetansepolitikk, og videre satsing på maritim utdanning og kompetanse.
Deltagere: Harald Solberg, Hans Sande Norsk sjøoffisersforbund, Erik Jakobsen Menon Economics, Margaret Hagerup H, Per Vidar Kjølmoen Ap, Torgeir Knag Fylkesnes Sv, Helge André Njåstad Frp, Else Kathrine Nesmoen HK-dir, Petter Aasen, rektor USN

19:00     Pølser og politikk
Mat og mingling før Eirik Bergesen og Sofie Høgestøl varmer opp til partilederdebatten

20:00     Det store bildet Arendalsuka spesial med Eirik Bergesen og Sofie Høgestøl.
Politiske eksperter Sofie Høgestøl og Eirik Bergesen lager en spesialutgave av den populære podcasten sin, med den kjente kombinasjon av lett stemning om tunge tema. Denne kvelden går de gjennom alle sommerens nyheter, prøver å finne sammenhenger, si noe om høsten som venter og presenterer det store bildet om Norge og verden. Og hva som venter i kveldens partilederdebatt! 

 21:30    Visning av partilederdebatten