Invitasjon til nærskipsfartsseminar

3. februar kl. 12:00- 14:00- på Teams

Lenge har det vært et uttalt mål å flytte mer gods fra land til sjø.

Hva må til for å få til dette? Hva er de politiske ambisjonene? Hva gjør rederne? Hvordan tenker vareeierne? Hva gjør havnene? Hvordan legger myndighetene til rette? Alt dette får du svaret på under vårt seminar.

Påmelding her

Last ned programmet her

Seminarer er på teams.