Intern uenighet i regjeringen må ikke forsinke det grønne skiftet og gi dyrere strøm

Skal vi få bukt med høye strømpriser må vi øke produksjonen av fornybar kraft. Utfordringen er at ny kraft til markedet tar tid. Mye tyder nå på at intern uenighet om kraftkabler i forbindelse med havvind kan føre til ytterligere forsinkelser. Mens våre naboland satser på ny fornybar energi er det mye som tyder på at vi i Norge er mer opptatt av å skylde på Europa for høye norske strømpriser, enn faktisk å gjøre det som trengs for å få fart på løsningene.

Av Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet  

Regjeringen har varslet at de vil ha en storstilt satsing på havvind. Det er både positivt og viktig og kan bidra til både å produsere mer kraft, samtidig som vi kan utvikle industri og arbeidsplasser i Norge.

Det er imidlertid bekymringsverdig at de interne prosessene i regjeringen kan se ut til å bli tidkrevende. I Politisk kvarter 20. januar ble det svært tydelig at det er uenighet mellom regjeringspartiene når det gjelder hybridkabler. Mens statsministeren gir signaler om at man kanskje kan akseptere hybridkabler siden de inngår i et større, internasjonalt nett som er nødvendig for å få bygge ut havvindpotensialet, mener finansministeren at denne typen kabler ikke skal bygges ut fordi det viktigste er å få kraft inn til Norge. Men hybridkabler er helt nødvendige dersom vi ikke skal bli hengende igjen mens de andre europeiske landene skyter fart.

Det er egentlig ingen direkte motsetning mellom det statsministeren og finansministeren ønsker. Havvind er en helt sentral brikke i det grønne skiftet, og vil være viktig som alternativ energikilde for det norske folk. Og der gjerdet er lavest å hoppe over, hvor vi kan starte allerede i dag, er å bruke havvind til å elektrifisere norsk sokkel. Og ved i større grad å elektrifisere med havvind fremfor kraft fra land, kan vi også unngå å bygge ytterligere motsetninger inn i kraftmarkedet.

Norsk maritim næring har et godt utgangspunkt. Vi leverer allerede tjenester til utbygging av store havvindparker internasjonalt, og norske selskaper har lang erfaring og kompetanse innenfor offshore olje og gass. Det er verdifull kompetanse som gir et stort fortrinn i utbyggingen av norsk havvind. For energinasjonen Norge kan dette bli vårt neste satsingsområde. Men det krever politisk vilje til raskt å gripe fatt i utfordringene og avklare de grunnleggende spillereglene.

Slik prosessene er lagt opp nå vil det neppe være mulig å bygge vindmøller på norsk sokkel før 2030. Det er altfor sent. Og hvis intern uenighet i regjeringen gjør at arbeidet forsinkes ytterligere, spørs det om vi noen gang klarer å ta igjen de europeiske landene som allerede ligger langt foran oss i løypa.

Elektrifisering av sokkelen med havvind kan legge grunnlaget for en bredere overgang til fornybar energi. I mellomtiden vil norske aktører få et hjemmemarked for utvikling av kunnskap og teknologi og oppbygging av viktige kompetansemiljøer med attraktive arbeidsplasser. Vi har teknologien, vi har folka, vi har kunnskapen og vi har havet. Det gjenstår bare å gjøre det!