“Hele Norge eksporterer” – det er et løft næringslivet trenger nå!

Regjeringen har presentert sin nye eksportreform. Havvind og grønnere maritim eksport er næringsministerens hovedsatsinger. Rederiforbundet er positive til satsingen på grønnere eksport og havvind. Forbundet mener norske selskaper bør kunne ta ti prosent av det globale havvindmarkedet innen 2030. Men for å oppnå en slik markedsandel trenger Norge et sterkt hjemmemarked.

- Tre av ti rederier har omsetning innen havvind i dag, og antallet øker år for år. Norske rederier er godt etablert på utenlandske sokler. Men Norge trenger et sterkt hjemmemarked, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg. -Vi trenger et hjemmemarked for å utvikle og teste ut teknologi og driftsløsninger i stor skala, noe som er avgjørende for at havvindindustrien kan bli en lønnsom eksportnæring for Norge, sier han. 

I regjeringens nye eksportreform “Hele Norge eksporterer” er ambisjonen at myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet skal jobbe tett sammen for å øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. Havvind og maritim eksport er de første satsingene i reformen.  

- Vi har mottatt et forslag om å igangsette en satsing på havvind og en satsing på «mer og grønnere maritim eksport», og dette har jeg i dag besluttet at blir våre to første satsninger, sa næringsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding fra regjeringen

Tall fra Rederiforbundets Konjunkturrapport som ble lagt frem denne uken, viser at norskbasert havvindindustri kan omsette for 85 milliarder kroner i 2050. En slik omsetning forutsetter imidlertid et fungerende norsk marked med et mangfold av norske aktører. Økt norsk satsing på havvind bidrar også til omstilling av kompetansen fra offshoresektoren. 

- Behovet for fornybar energi har aldri vært større enn i dag, og havvind er en viktig del av fremtidens energimiks. Det er særlig offshore service-rederiene som ser muligheter i havvindmarkedet, og innen fem år vil denne andelen øke til to av tre offshore service-rederier, sier Solberg. 

Regjeringens eksportreform skal gjøre virkemiddelapparatet mer tilgjengelig for bedriftene gjennom en ny digital tjeneste. Formålet med tjenesten er at bedriftene kun skal forholde seg til én inngang inn til virkemiddelapparatet. På den måten skal hver bedrift raskere få hjelp og støtte til sine satsinger. 

- Rederiforbundet har lenge etterlyst en forenkling og digitalisering av virkemiddelapparatet, sier Solberg. -Vi tror denne forenklingen vil bidra til at langt flere bedrifter finner frem til riktig støtteordning. Vi oppfordrer for øvrig regjeringen til å fortsette arbeidet med digitalisering og forenkling av hele byråkratiet, smiler Solberg. 

Regjeringen utvider i tillegg Eksfins mandat for å gi lån og garantier til eksportrettede og klimavennlige investeringer i Norge. Eksfin øker også sin tilstedeværelse i de viktige maritime byene Stavanger og Ålesund.