Grønn maritim 2022: Skipsfartens dekarbonisering har så vidt begynt

Det er behov for å øke innsatsen kraftig for å gjøre skipsfart grønnere og mer bærekraftig. En ny rapport viser at Norge har et stort potensial for å lede an i denne omstillingen.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide mottok 21. mars rapporten «Grønn maritim – status for omsetning, verdiskaping og sysselsetting». 

Rapporten viser at: 

  1. Dekarboniseringen av verdensflåten har så vidt begynt
  2. Norge ligger i front, men har likevel svært langt igjen til nullutslipp
  3. Grønn omstilling i maritim næring gir stort potensial for verdiskapings- og sysselsettingsvekst i Norge
  4. Norge er ikke alene om å satse på grønn maritim

- Skipsfart og maritim sektor har vært viktig for Norge og norsk økonomi, og denne rapporten viser at denne næringen kommer til å spille en viktig rolle når Norge nå går inn i det grønne skiftet. Potensialet for verdiskaping og arbeidsplasser i norsk maritim sektor er stort. Norge kan bli best i verden på grønn skipsfart, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Barth Eide deltok også i en panelsamtale med Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet, Fridtjof Unander, direktør for bærekraft og grønt skifte i Forskningsrådet og LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Rederiforbundet lanserte sine nullutslippsmål våren 2020, og skipsfarten går foran og tar en lederrolle i kampen mot klimautfordringene.

- Ni av ti av våre medlemmer sier i dag at de vil utstyre skipene med ny teknologi som kutter utslipp. Ni av ti rederier melder at de har tro på at de vil være klimanøytrale innen 2050. Teknologien ligger der klar og rederiene er klare. Men rammevilkårene må styrkes for å satse på den grønne omstillingen, sier Harald Solberg under samtalen.

Les hele rapporten her.

Rapporten er finansiert av Klima- og miljødepartementet og et konsortium med Innovasjon Norge, Eksportfinansiering Norge, Enova, Forskningsrådet, Rederiforbundet, på initiativ fra sistnevnte, med støtte fra Maritime Cleantech.