-La oss få fart på havvind

Den geopolitiske situasjonen er utfordrende og bidrar til stor usikkerhet. Samtidig jobber de norske offshore-rederiene hardt med å nå ambisiøse klimamål. Gruppe for offshorerederier i Rederiforbundet inviterte i dag til seminar og debatt om mulighetene i det grønne skiftet og hvilke økonomiske og geopolitiske forhold næringen må operere under i tiden som kommer.

Medlemmene i Norges Rederiforbund påvirkes av urolige tider, men er allikevel optimistiske, ambisiøse og fremtidsrettet når det gjelder klimamål og nye teknologiske løsninger

Blant innlederne på dagens seminar var statssekretær i Olje og Energidepartementet Amund Vik som orienterte om regjeringenes ambisjoner for norsk sokkel. Jarand Rystad, CEO i Rystad energi innledet om hvordan energimarkedene er i endring og hvordan markedene påvirkes av behovet for klimakutt og krigen i Ukraina.

- Energisikkerhet har kommet på agendaen på en helt annen måte enn tidligere. Og med de energiprisene vi nå har, er fornybar energi mest energisikkert, mest bærekraftig og også billigst, sa han. 

Administrerende direktør i Rederiforbundet, Harald Solberg understreket at norsk maritim næring og offshore servicerederiene har svært gode forutsetninger for å forbli en verdensledende aktør i det grønne maritime skiftet.

-Det vi trenger nå er tydelige ambisjoner for utvikling av havvind - og gode rammevilkår for å få dette på plass. Stortinget må sette tydeligere og høyere ambisjoner for utvikling av Norges energiressurser, sa han og etterlyste også et CO2 fond og differansekontrakter som verktøy for å få fart på utviklingen og ta ned prisen på alternative energibærere.