Morten Fon, Harald Solberg, Marit Arnstad og Ine Eriksen Søreide under Årskonferansen 2022.

Årskonferansen 2022: Geopolitisk uro og ambisiøse klimamål

Nærmere 200 toppledere fra næringslivet, politikere og beslutningstakere var samlet på Høymagasinet i Oslo på Rederiforbundets Årskonferanse 2022 24. mars. President Paul-Christian Rieber sa i sin innledning at skipsfarten er en internasjonal næring og norske rederier er til enhver tid representert på alle verdens kontinenter og hav. -Det gjør at geopolitisk uro treffer næringen umiddelbart. Samtidig jobber den norske maritime næringen hardt med å nå sine ambisiøse klimamål, sa Rieber.

Rieber la også vekt på at pandemien har truffet maritim næring hardt over de to siste årene. Samtlige rederier rapporterer at de hadde operasjonelle utfordringer i 2021 som følge av pandemien og strenge smitterverntiltak. 

-Sjøfolkene i Norge, og over hele verden, har tatt en stor belastning i denne krisen. Vi skylder alle seilende som har gjort en enorm innsats gjennom pandemien en stor takk, sa Rieber.

Mujtaba Rahman fra EurAsia Group innledet med å gi et bilde av de geopolitiske konsekvensene man ser av Ukraina-krigen, og sjeføkonom i DNB Kjersti Haugland ga publikum innsikt i de makroøkonomiske trendene.

-Pandemien var krevende for skipsfarten, men urolighetene vi nå ser vil vi føle konsekvensene av i lang tid fremover, sa administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg i en panelsamtale med Marit Arnstad (Sp), Ine Eriksen Søreide (H) og Morten Fon CEO i Jotun.

Klima og hva som skjer i maritim næring fikk større plass i andre del av konferansen. Medlemsrederiene Eidesvik Offshore, ZeroLab by Klaveness, Edda Wind og Grieg Star presenterte sine prosjekt innen ny teknologi og grønn omstilling.

-Teknologien ligger der klar og rederiene er klare. Men rammevilkårene må styrkes for å satse på den grønne omstillingen, sa Gitte Gard Talmo, administrerende direktør Eidesvik Offshore til klima- og miljøminister Espen Barth Eide som satt på første rad.

Barth Eide roste maritim næring for å ta en lederrolle i det grønne skiftet.

-Den geopolitiske uroen vi nå ser, forsterker det grønne skiftet. Men skipsfarten og maritim næring i Norge har vært ledende på dette feltet over flere år og det er inspirerende å høre og se for en minister, sa Barth Eide.

Men hva er det grønne skiftes plass i en urolig verden? Sigrun Aasland i Zero Norge la blant annet vekt på differansekontrakter i sin panelsamtale med CEO i Wilh. Wilhelmsen Thomas Wilhelmsen, Alfred Bjørlo (V) og CEO i Eksfin, Tone Lune Bakker.

-Det er mange fremoverlente selskap i maritim næring. Men samtidig vet vi at det er flere ting som kan akselerere det grønne skifte. Vi har liten tid, men det mangler politisk handling og rammeverk, sa Aasland.