Vil ha flere kvinner inn i maritim næring

Norge er en verdensledende sjøfartsnasjon. Maritim næring byr på spennende muligheter for alle som vil se verden, jobbe internasjonalt og bidra til å gjøre verdens varetransport mer miljøvennlig.

Som administrerende direktør i rederiet Utkilen er Siri-Anne Mjåtvedt en av få kvinnelige toppledere i maritim næring.

– Jeg begynte i shipping fordi jeg ønsket å jobbe internasjonalt. Det aller kjekkeste med jobben er å reise og besøke skipene våre og sjøfolkene, sier Mjåtvedt.

Hun understreker at det er behov for et bredt spekter av kompetanse i maritim næring.

- Selv om du ikke har lyst til å seile, så finnes det mange andre muligheter.

Det som er interessant med denne bransjen er at uansett hvilken rolle man har, så vil man som oftest komme i kontakt med mennesker fra ulike deler av verden, samt at det er en bransje i konstant forandring med mange spennende utfordringer. Det gjelder særlig i disse dager med det grønne skiftet høyt på agendaen. Arbeidsoppgavene er ofte konkret forbundet med skip og frakt av varer. Dessuten er det en bransje der Norge er helt i verdenstoppen. I Bergen der vårt selskap holder til, har vi verdens største miljø for kjemikalietank-kompetanse, sier Mjåtvedt.

Vil bedre kjønnsbalansen

Av alle ansatte i norske rederier er kun 15 prosent kvinner. Det ønsker Norges Rederiforbund å gjøre noe med.

– Vår næring står overfor store muligheter og utfordringer i tiden fremover, blant annet på områder som digitalisering og klima. Hvis vi skal finne gode løsninger på disse utfordringene og gjøre dem til konkurransefortrinn, er vi avhengig av å tiltrekke oss de beste hodene. Da kan vi ikke kun rekruttere fra halvparten av befolkningen, vi er helt avhengige av å være mer attraktive for kvinner, sier Paul-Christian Rieber, president i Norges Rederiforbund.

Mye har skjedd på 20 år

Mjåtvedt har fulgt utviklingen gjennom forskjellige stillinger i skipsfart i over 20 år.

– Jeg var den første kvinnelige traineen som ble ansatt og var lenge den eneste jenten på avdelingen. Mye har heldigvis endret seg med årene, og det hjelper at mangfold og likestilling er på den offentlige agendaen. Alle undersøkelser viser at mangfold gir best resultater, sier Siri-Anne Mjåtvedt i Utkilen.

Rieber er helt enig i at en bedring av kjønnsbalansen i næringen ikke kun er viktig for næringen som fellesskap. -  Det er også strategisk viktig og vil kunne øke konkurransekraften og lønnsomheten for den enkelte bedrift. Litt forenklet sagt mener vi at mangfold både er lønnsomt og nødvendig for at vi som næring skal kunne hevde oss på samme nivå som i dag, i fremtiden, sier Rieber.

Stolt over å heise det norske flagget

Norske skip frakter varer over hele verden. Camilla Vambeseth fra Nordfjordeid er andrestyrmann på kjemikalietankeren Bow Spring i rederiet Odfjell.

–  I 5. klasse besøkte vi et av Kystvaktens skip, og jeg syntes med en gang at båt var spennende og at dette var noe jeg ville jobbe med. Jeg elsker jobben min og at jeg får se verden. Det skal likevel ikke legges skjul på at det har vært utfordringer rundt det å være kvinne, og at jeg har blitt møtt med motstand opp gjennom årene, sier Camilla Vambeseth.  

Odfjell tilstreber at det skal være minimum to kvinner om bord samtidig på de skipene som har kvinnelige besetningsmedlemmer, noe Vambeseth opplever som et godt tiltak.

– Jeg synes det er utrolig spennende og motiverende å jobbe i utenriksfart. Vi går hele veien for å frakte produkter som verden trenger. Jeg blir stolt og rørt over å heise det norske flagget overalt hvor vi er i verden, sier Vambeseth.

Stadig flere kvinner velger tekniske og økonomiske fag

Både søkertall og opptakstall til høyere utdanning viser at det er en betydelig kvinneandel både på tekniske og økonomiske fag på mastergradsnivå. Søkertallet på relevante sivilingeniørstudier ved NTNU var gjennomsnittlig kvinneandel på søknader stigende med 30,4 prosent i 2019 og 32,4 prosent i 2020.

- Kvinneandelen på høyere relevant utdanning indikerer med andre ord at det er et godt rekrutteringsgrunnlag for å få opp kvinneandelen i maritim næring, sier Rieber. -  Tallene viser også nødvendigheten av å tiltrekke seg denne andelen for å sikre at næringen har tilgang på den mest relevante kompetansen.

Rederiforbundets tiltak

Norges Rederiforbund har satt seg noen konkrete mål for å sikre seg talent og mangfold.

– Vi har vedtatt et mål om at hvert kjønn skal være representert med minimum 40 prosent i Rederiforbundets styre, gruppestyrer og styreutnevnte utvalg innen 2025, sier Rieber. - På arrangementer i regi av Rederiforbundet bør også minst 40 prosent av hvert kjønn være representert blant innledere og paneldeltakere. Dessuten samarbeider vi med flere organisasjoner og nettverk som har fokus på mangfold. Blant disse er SHE konferansen, ODA-nettverk og ikke minst WISTA, avslutter Rieber.