-Samarbeid avgjørende for å lykkes

Finland og Norge har alle forutsetninger for å samarbeide om verdensledende løsninger for fremtidens maritime næring. Det sa Finlands Utviklings- og utenrikshandelsminister Ville Skinnari da han åpnet det finsk-norske seminaret om fremtidens shipping hos Rederiforbundet.

Statssekretær Vidar Ulriksen fra Nærings- og fiskeridepartementet understreket den viktige rollen maritim næring spiller for at verden skal lykkes i å nå klimamålene og behovet for samarbeid mellom næringen, akademia og det offentlige.  

 

Vilje og dristighet 

-Å nå internasjonale klimamål krever utvikling av nytt drivstoff og ny teknologi, som hydrogen og ammoniakk, batterier og drivstoff produsert av fornybare energikilder, påpekte President i Norges Rederiforbund Paul-Christian Rieber da han åpnet seminaret.  -Dette krever dristighet, det krever riktige  økonomise rammevilkår og vilje til å ta risiko og å lære underveis, understreket han.  

 

Viktige drivere 

Norske og finske rederier og myndigheter har satt seg ambisiøse mål for en grønn skipsfartsnæring.   -Skal vi lykkes med å dempe virkningene av klimaendringene, må vi handle raskt, sa administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund.  -Avkarbonisering og digitalisering vil være viktige drivere i denne overgangen. Utvikling av ny og lønnsom grønn teknologi i maritim sektor vil kutte utslipp, skape nye forretningsmuligheter og nye grønne arbeidsplasser, sa han.   

Det ble fremhevet at Finland og Norge begge er globalt ledende nasjoner innenfor digitalisering og avkarbonisering i maritim næring. 

Flere selskaper presenterte løsninger for reduksjon av utslipp. Blant dem var de finske selskapene Neste og Rauma Marine Construction, i tillegg til norske Eidesvik og Color Line. Seminaret var i regi av den finske ambassaden og rederiforbundene i Finland og Norge.