Mekling i riggoppgjøret – varsel om plassfratredelse for åtte innretninger

Rederiforbundet har i dag mottatt plassfratredelsesvarsler fra Industri Energi, SAFE og DSO for 1100 medlemmer på åtte innretninger og installasjoner. Meklingsfristen er 16. juni kl. 2400.

Partene møtes til mekling onsdag 16. juni med frist kl. 2400 for å finne en løsning i mellomoppgjøret for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger og plattformboring mv. på norsk kontinentalsokkel.

Dersom meklingen ikke fører frem, er det i dag gitt plassfratredelse for 1100 ansatte på seks flyttbare innretninger og i plattformboringen på to installasjoner. En eventuell arbeidskonflikt vil i første omgang ramme boreriggene Transocean Equinox, West Linus, Borgland Dolphin, Rowan Stavanger, Maersk Inspirer og Askeladden, samt boretjenestene på Brage og Veslefrikk. Uttaket vil senere kunne utvides med fire dagers varsel.