Regjeringen med overmodne lempinger i et unødvendig komplisert regelverk

Regjeringen varslet i dag visse lempinger i reglene om innreise, karantene og karantenehotell. Etter Rederiforbundets oppfatning var reglene overmodne for endring, fremdeles fremstår reglene som unødvendig kompliserte.

Regjeringen varslet fredag 18. juni flere endringer og lempinger i innreise- og karantenereglene. Blant annet vil Norge legge seg på de europeiske anbefalingene om kategorisering av grønne og røde land, hvilket åpner for innreise og gir karantenefritak for flere europeiske land. Den utskjelte karantenehotellordningen lempes også for personer som kun har oppholdt seg i EØS/Schengen siste 10 døgn før ankomst Norge, mens øvrige innreisende fortsatt må tilbringe 3-4 av 7-8 karantenedager på hotell.  

Rederiforbundet har den siste tiden vært særlig opptatt av hvordan karantenehotellordningen rammer norske sjøfolk som tjenestegjør internasjonalt, og som gjerne tilbringer 70-80 prosent av sin totale tid borte fra familien som følge av ulike lands karanteneordninger. Det er når innført en ordning hvor arbeidsgiver kan søke Arbeidstilsynet om godkjenning av arbeidstakers bolig som alternativt oppholdssted. Forutsetningen er ifølge Arbeidstilsynet at ingen andre oppholder seg i boligen, hvilket gjør at ordningen fremstår lite praktisk.  

-Vi skjønner ikke hvorfor myndighetene ikke kan vise egne borgere større tillit, uttaler Rederiforbundets administrerende direktør Harald Solberg. -Sjøfolk utfører et samfunnskritisk oppdrag og har stått på gjennom hele pandemien. Reglene om karantenehotell rammer dem uforholdsmessig hardt ettersom de allerede tilbringer halve tiden borte fra familien. Når vi har påpekt at Norge også med dette bryter internasjonale anbefalinger kan vi ikke forstå hvorfor man går veien om en upraktisk og byråkratisk løsning.