-For lite, for sakte fra IMO

Den siste uken har IMOs medlemsland diskutert hvordan skipsfarten skal redusere sine utslipp i tråd med IMOs klimastrategi som ble vedtatt i 2018. Rederiforbundet er skuffet over utfallet av møtet, som konkluderte med en tidsplan for å diskutere langsiktige klimatiltak og vedtak om at internasjonal skipsfart skal forbedre energieffektiviteten med totalt 11 prosent frem til 2026, mens IMO ikke klarte å enes om mål for perioden 2027-2030. - For lite, for sakte, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet.

 -Vi er klar over at det har vært svært krevende diskusjoner, men vi trenger et IMO som viser handlekraft og tar lederskap, sier Solberg. Næringen er utålmodig, det samme er omverdenen. Med dette resultatet leverer ikke IMO til forventningen og vi frykter at vi vil ende opp med et lappeteppe av regionale løsninger, i stedet for et globalt regelverk gjennom IMO. Vi har et klart mål om at norske skip i utenriksfart skal være klimanøytrale i 2050, da er tiltakene som IMO har vedtatt for lite ambisiøse, legger Solberg til.

Rederiforbundet mener det haster med å få på plass en global markedsmekanisme som setter en pris på CO2-utslipp fra skipsfarten og som får fart på omstillingen næringen må gjennom. Samtidig støtter næringen også at det innføres en egen internasjonal avgift på CO2 som skal gå til etablering av et forsknings- og utviklingsfond for skipsfarten for å finansiere utvikling av ny grønn teknologi.

Forslaget om å etablere et forsknings- og utviklingsfond ble diskutert på møtet, men fikk ikke støtte fra norske myndigheter.  

-For oss er det uforståelig, at Norge som i så mange situasjoner ønsker å fremstå som et land med høye klimaambisjoner, ikke er mer ambisiøse i IMO, sier Solberg. Vi vil derfor fortsette å jobbe for å trekke norske myndigheter og IMO i en mer ambisiøs retning og ser frem til neste møte som er satt til november 2021.