Foto: Fred Olsen Windcarrier
Foto: Fred. Olsen Windcarrier

Korona og oljeprisfall - rekordmange skip i opplag

Over 200 skip og rigger i opplag ved årsskifte og store inntektsfall for offshore- og passasjerrederiene. Det viser Rederiforbundets Konjunkturrapport for 2021. - At 2020 var et krevende år for skipsfarten, vises tydelig i opplagstallene. For en gjennomglobalisert næring som skipsfarten har det skapt store utfordringer når verden bokstavelig talt stenger ned, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

Medlemsundersøkelsen til Norges Rederiforbund viser at alle segmenter har omsetningsfall og opplever stram kapitaltilgang. Men kronasituasjonen rammet passasjerfergene, og offshoreservice og rigg hardest. For transportsegmentene har det viktigste vært å holde hjulene i gang.

- Der har utfordringene med mannskapsskifter vært størst, men lastetilgangen har vært ganske god. Takket være sjøfolkene og rederienes innsats, har man fått fraktet varer, medisiner, smittevernutstyr og alt annet som vi, samfunnet og bedriftene er helt avhengig av for å holde hjulene i gang, sier Solberg.

Per januar 2021 var det 204 skip og rigger i opplag. Dette overgår de høyeste opplagstallene under offshorekrisen i 2016 – 2017. Nytt av året er at også deep sea og short sea har hatt skip i opplag. Dette viser at nedtrekket i 2020 traff på tvers av segmentene.

Men samtlige segmenter forventer en vesentlig reduksjon i opplagstallene i 2021. Totalt forventer rederiene at opplagstallene skal nær halveres.

Fall i omsetning og lavere lønnsomhet

Alle segmentene opplevde redusert omsetning i 2020. Men også der er bildet delt.  Der passasjersegmentet har hatt et fall på om lag 46 prosent, har transportsegmentet økt sin omsetning med åtte prosent.

Deep sea rederiene har opplevd en reduksjon på om lag seks prosent. Og begge offshore segmentene – offshore service og riggselskapene – har opplevd en reduksjon i omsetning på fem prosent i 2020.

Det er stort sprik i rederienes forventninger lønnsomheten i 2021. Samlet oppgir om lag ett av tre rederier at de forventer svakere lønnsomhet i 2021 sammenlignet med 2020.

Kapitaltilgang

I 2021 er det kun to av ti rederier som opplever god kapitaltilgang, og hele seks av ti rederier opplever stram kapitaltilgang. Kun en prosent av medlemsmassen opplever meget god kapitaltilgang. Kapitaltilgangen er nå om lag like krevende som den var under den mest utfordrende perioden av offshorekrisen.

Stor tro på klimaløsninger

Norske rederier tar lederskap i kampen mot klimautfordringene. Konjunkturundersøkelsen viser at nær 90 prosent tror det er mulig å ha en klimanøytral flåte innen 2050, i tråd med Rederiforbundets klimastrategi.

- Med næringens samlede kunnskap og innovasjonskraft kan vi skape løsninger som verden trenger, og samtidig skape verdier og arbeidsplasser langs hele norskekysten. Det forutsetter at vi fører en aktiv politikk som sikrer at hele klyngen kommer seg gjennom svært utfordrende markeder i de segmentene som er sterkest berørt av koronakrisen, avslutter Solberg.

I årets undersøkelse oppgir 42 prosent av rederiene at de har planer om å bestille nye skip eller rigger i løpet av de neste fem årene. Rederiene anslår at de vil bestille til sammen 135 skip de neste fem årene. På spørsmål om hvorvidt rederiene har planer om å resirkulere skip eller rigger i 2021, oppgir 20 prosent av rederiene at de har planer om dette.

Les mer fra Konjunkturrapporten her