Enighet med NSF for NOR-Hovedtariffoppgjøret 2020

I forbindelse med Riksmeklingene med de tre sjømannsorganisasjonene den 3 desember i fjor valgte NR og Norsk Sjømannsforbund å ta en pause i meklingen. Ny dato ble satt til mandag 1. februar 2021 kl. 10.00.

Partene har i dag, 26. januar, kommet til enighet om oppgjøret og Riksmeklerens møtebok er signert slik at ytterligere mekling ikke lenger er nødvendig og den varslede konflikten på flere offshorefartøyene er dermed avverget.