Det er nok nå, Erna! Slipp sjøfolk ut av hotellene.

«Tillit er bra, kontroll er bedre» er et uttrykk som stammer fra regimer vi ikke vil sammenligne oss med. Ved starten av pandemien begynte regjeringens håndtering med en tillitsbasert tilnærming og fokus på felles dugnad, og turer vi måtte gå sammen både til toppen av fjellet og ned igjen. Nå når vi ser lyset i enden av tunnelen har dessverre restriksjonene utstrakt preg av kontroll og mistillit til at folk og bedrifter vil følge smitteverntiltak. Det er overraskende at en regjering ledet av Høyre lar denne mistillitstilnærmingen ta styringen i pandemihåndteringen.

Norge har Europas strengeste innreiserestriksjoner. Reglene rammer ikke bare de som vil reise, men også de som reise. En gruppe som rammes hardt er sjøfolk. De kan ikke utføre sitt arbeid fra hjemmekontor. De reiser i et strengt smittevernregime preget av karantene og strenge restriksjoner både før, under og etter oppholdet.

Situasjonen for sjøfolkene som holder samfunnets forsyningslinjer åpne, også i krisetider, har vært høyt på agendaen internasjonalt gjennom hele pandemien. Norske myndigheter har generelt lagt vekt på å legge til rette for mannskapsskifter helt til de siste ukenes innstramming av innreiseregler her i Norge. Fra 9. mai kom det regler som vanskeliggjorde mannskapsskifter i Norge. Her er det heldigvis gjort endringer som igjen åpner for mannskapsskifter.

Men når det gjelder norske sjøfolk som kommer hjem for å ha friperioden er regjeringen urokkelig. De skal gjennomføre karantenen på hotell. Kravet er i strid med Norges internasjonale forpliktelser. Det rammer en yrkesgruppe som har gjort en uvurderlig innsats gjennom hele pandemien. Tiltaket er uforholdsmessig, og belastningen ved å innkvartere de få sjøfolkene som kommer utenfor EU/EØS/UK-området kan ikke på noen som helst måte forsvares med smittefaren sjøfolkene representerer. Sjøfolkene har vært om bord på et skip som ikke har vært i kontakt med omverdenen på mange uker. Likevel, som følge av ren mistillit fra myndighetenes side, er det ingen vei utenom hotellkarantene ved ankomst Norge.

Det er heller ingen vilje fra myndighetene til å vaksinere sjøfolkene som tjenestegjør internasjonalt. Vi er både skuffet og opprørt over denne måten å håndtere reisende på. Det er utallige historier om hvordan reisende nå møtes på den norske grensen. Det er ingen grunn til å være stolt av de historier som vi nå hører fra grensekontrollen og karantenehotellene. Det er på tide å gjenreise tilliten og dugnaden i pandemihåndteringen. La karantenehotellene bli et tilbud til de som ikke har annet egnet oppholdssted, og la norske sjøfolk som skal hjem få gjennomføre karantenen sin hjemme.