– En smell som ingen hadde kunnet forestille seg omfanget av

– Vi gikk inn i dette året som optimister, men fikk en smell som ingen hadde kunnet forestille seg omfanget av på forhånd. Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg oppsummerer 2020 i Finansavisen.

Coronapandemien har herjet kraftig med mange av Rederiforundets medlemsbedrifter. Verst rammet er passasjerskips- og offshore servicerederiene. Men så ille som man fryktet at det ville gå i mars/april er det heldigvis ikke blitt.

Da trodde Rederiforbundets medlemmer coronapandemien kunne bli mer krevende for næringen enn både finanskrisen i 2009 og offshorekrisen i 2014 til sammen.

Det fremgikk av en undersøkelse blant forbundets medlemsbedrifter. Det ble det anslått at virusutbruddet vil medføre en redusert omsetning for næringen på over 80 milliarder kroner, fra 244 til 161 milliarder kroner. 

– I deler av passasjerskipsfarten, i de av rederiene som driver cruisetrafikk og ferger mellom Norge og utlandet, ble det raskt full stopp i mars/april. Og selv om noen av utenlandsrutene fortsatt drives, opererer de på mer som godslinjer og sørger for at vareforsyningen til og fra kontinentet går som normalt, sier Solberg.

Men bildet i shipping er sammensatt. For tank- og tørrlastflåten og varetransporten forøvrig  er hjulene holdt igang, selv om covid-19 har medført store vanskeligheter. Blant annet ble mannskapsskifter plutselig helt umulig å gjennomføre på grunn av omfattende reiserestriksjoner og strenge smittevernregler i de fleste havnene.

– Det har vært et veldig utfordrende år med et voldsomt stort spenn, fra noe av det beste verden har fått til - samarbeidet mellom flere land om utvikling av en vaksine - til det verste, med stengte landegrenser, sier Solberg.

– I offshore service er det stadig mørkt og rederiene sliter med nye runder med långiverne?

– Offshore er fortsatt krevende. Men vi er optimister i den forstand at vi venter at oljeskattepakken etterhvert skal få effekt og slå ut i flere oppdrag for rederiene i denne bransjen. 

– Denne sektoren er avhengig av et høyere aktivitetsnivå i verden. Nå er oljeprisen 50 dollar, og det kan tyde på at den har stabilisert seg på et nivå som muliggjør en gradvis aktivitetsøkning på andre lands sokler. Skal vi få et bedre marked må vi imidlertid også ha eldre skip ut av markedet, sier Solberg, som gleder seg over at det i forliket om statsbudsjettet ble avsatt 150 millioner kroner til en kondemneringsordning for eldre skip.

Lyspunktet i offshore service er ellers havvind, der aktiviteten har holdt seg bra oppe gjennom krisen.

– Det er viktig å bruke tiden på å arbeide for å bli mindre sårbar for olje-sykiske utviklingstrekk. Vi må få en bedre tonnasjebalanse, høyere aktivitet og flere ben å stå på, sier Rederiforbundets daglige leder til Finansavisen.

I høst fryktet Solberg at offshore serviceskips- og riggselskapene ville gå inn i det nye året med rundt 200 skip og rigger i opplag.

– Magefølelsen er at tallene ikke er så ille ut. Men vi går inn i en tradisjonelt rolig periode for selskapene som leverer tjenester til olje- og gassvirksomheten offshore, og mange skip vil bli liggende ubeskjeftiget.

Les hele saken her. 

Om utsiktene for konvensjonell shipping for 2021 sier Solberg at næringen er betinget optimistisk:

– Vi håper på en viss etterspørselsvekst og venter at de operasjonelle utfordringene vil bli mindre krevende etterhvert som mange blir vaksinert og man får bedre kontroll med pandemien. I Kina er aktiviteten tilbake. Der skal råvarer inn og ferdigvarer ut, og til det trenges det skip.

Om Stortingsvalget neste år og utsiktene til at landet vil få en ny statsminister sier Solberg:

– Vi er politisk fargeblinde og har stor tro på at vi skal kunne etablere et godt forhold til en ny regjering hvis vi får et regjeringsskifte. Det som er gledelig er at vi registrerer bred oppslutning om den maritime politikken som føres nær sagt uansett partifarge.