Viktige gjennomslag for maritim næring

Fremskrittspartiet ønsker i sitt alternative statsbudsjett å styrke rammebetingelsene for maritim næring. -Dette er svært positive signaler for maritim næring og vi håper nå Fremskrittspartiet får gjennomslag i budsjettforhandlingene, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

Frp vil blant annet reversere regjeringens kutt i nettolønnsordningen for sjøfolk og styrke den gjennom å fjerne alle tak i de ulike fartøyssegmentene, ytterligere reduksjoner i formueskatten, innføre vraktpantordning for offshorefartøyer i Norge og stoppe regjeringens forslag om kildeskatt på leiebetaling for rigger. 

 -Maritim næring befinner seg i en svært krevende situasjon på grunn av fallende oljepriser og koronapandemien, og tusenvis av norske sjøfolk kan miste jobben. Dette vil bidra til å sikre aktivitet og sysselsetting fremover, fortsetter Solberg.  

Langs hele kysten står arbeidsplasser i fare som følge av koronakrisen. Norges Rederiforbunds egne undersøkelser viser at medlemmene blant annet varslet om rekord i antall skip i opplag ved nyttår. Mange er permittert og oppsagt, og flere står i fare for å bli det i tiden fremover. 

FrP vil også å innføre en midlertidig garantiordning gjennom GIEK for sikre nødvendig likviditet og arbeidskapital for å opprettholde driften i rederiene i inntil ett år. Det foreslås å øke verdsettelsesrabatten på arbeidende kapital med ytterligere 10 prosentpoeng utover regjeringens forslag til en samlet rabatt på 45 prosent, og det foreslås at bunnfradraget økes til 1,75 mill. kroner. 

-Det private norske eierskapet betaler en høy pris for koronakrisen og vi forventer nå at Frp, sammen med regjeringspartiene, kommer til en enighet som sikrer norsk privat eierskap i krevende tider, sier Solberg. 

Fremskrittspartiet vil i sitt alternative budsjett:  

  • reversere regjeringens kutt i nettolønnsordningen og styrke den gjennom å fjerne alle tak i de ulike fartøyssegmentene  
  • innføre vrakpantordning for offshorefartøyer i Norge  
  • fjerne CO₂-avgiften på LNG på skip i innenriks fart 
  • etablere en ny og midlertidig ordning gjennom GIEK der staten stiller garantier for norske selskaper slik at forfall kan utsettes i inntil ett år på lån fra norske og utenlandske långivere  
  • avvise regjeringens forslag om kildeskatt på blant annet rigger 
  • 12,5 mill. kroner til bransjeprogrammene for «olje, gass og leverandørindustri» og «maritim næring». 
  • 5 mill. kroner til digitalisering av maritim utdanning