Grønn omstilling bidrar til vekst

Norge ligger helt i tet i utvikling av grønne løsninger for skipsfarten. Nå viser også Verdiskapingsrapporten fra Maritimt Forum at grønn omstilling bidrar til vekst i næringen. - Dette viser at maritim næring er fremoverlent og har utviklet konkurransedyktig grønn teknologi som vil gi norsk maritim næring ytterligere konkurransekraft i fremtiden, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Næringsminister Iselin Nybø fikk overlevert Maritimt Forum sin Verdiskapingsrapport i dag.  

Rapporten viser at maritim næring i 2019 bidro med 148 mrd. kroner i verdiskaping. Dermed står næringen for åtte pst. av norsk brutto nasjonalprodukt når oljeoperatørene holdes utenfor. Veksten i maritim verdiskaping har vedvart siden 2017, og var i fjor estimert til hele 6,6 pst. Vi forventer tilsvarende vekst for 2020 og tror at maritim bransje som helhet når tett på 160 mrd. kroner i verdiskaping ved årsslutt.

- Siden bunnen etter oljekrisen ble nådd i 2017 har vi hatt sammenhengende verdiskapingsvekst. Solen skinner fortsatt ikke på hele klyngen, men dette er et klart tegn på bedre tider for landets viktigste fremtidsnæring, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

Flere ansatte i maritim næring

Produktiviteten i maritim næring er høy og er ventet å tilta, hvilket betyr at omsetning og verdiskaping vil øke mer enn sysselsettingen. Likevel vokste antall ansatte i 2019 med 2,3 pst. Innen 2020 er omme, vil det ifølge prognosene være tett på 90 000 sysselsatte i maritim næring.

- Siden bunnen etter oljekrisen har vi hatt vedvarende sysselsettingsvekst. Nå ser vi et økende behov for arbeidskraft, og innen årsslutt sier prognosene at vi har 6 000 flere sysselsatte enn i 2017, sier Engan.

Fortsatt segmenter som sliter

Utfordringene vedvarer likevel i deler av maritim næring. Verftene taper fortsatt penger til tross for å ha utvist imponerende omstillingsevne. Offshorerederiene har fått oppdrag i offshore vind, men volum og priser kan ikke erstatte svake olje- og gassmarkeder.

- Verftene og offshoresegmentet er uunnværlige deler av den norske maritime klyngen. Vi trenger offshorekompetanse for å realisere potensialet i havvind, og vi trenger verftene for å realisere den påtrengende flåtefornyelsen i nærskipsfarten, sier Engan.

EØS-avtalen helt avgjørende for norsk maritim næring

Norsk maritim næring er internasjonalt rettet, og er Norges nest største bidragsyter til eksportinntekter, etter olje og gass. Halvparten av eksporten fra maritim næring går til EØS-markedet.

- Få næringer er så avhengig av forutsigbare rammevilkår og tilgang til EUs indre marked som den norske maritime klyngen. Det at 50 pst. av alt vi eksporterer går til EØS-markedet gjør vi at er bekymret for det økende presset mot Norges viktigste handelsavtale, sier Engan.

Grønt maritimt skifte

På dørstokken til et nytt tiår står næringen overfor store muligheter. Dekarbonisering og digitalisering vil prege næringen i mange år fremover. Nå kommer også havvind for fullt. Dette vil by på store utfordringer og muligheter for en omstillingsdyktig klynge.

- Det er viktig at regjeringen følger opp sine sterke maritime ambisjoner i tiden som kommer; ikke minst i forbindelse med fremleggelsen av den maritime stortingsmeldingen som ventes lansert ila. 2020. Vi vil fortsette å bidra med gode innspill til myndighetene, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

Nøkkeltall i maritim næring 2019 (estimater):
Omsetning         445 mrd. kroner              (5,8 pst. vekst)
Verdiskaping     148 mrd. kroner               (6,6 pst. vekst)
Sysselsatte         86 500                            (2,3 pst. vekst)

Les rapporten her