Stortinget har vedtatt ny krisepakke

Torsdag 19. mars presenterte et bredt flertall på Stortinget en pakke med tiltak som skal bidra til å lette situasjonen for bedrifter som er rammet av effektene av koronakrisen. Situasjonen er krevende for svært mange bedrifter også i den maritime klyngen. Flere har allerede varslet om oppsigelser og permitteringer.

-Vi mener de grepene som Stortinget og regjeringen nå tar for å støtte opp om bedrifter og alle andre som rammes av de omfattende tiltakene for å hindre spredning av viruset, er svært viktig. Vi opplever et klart tverrpolitisk ønske om å iverksette de økonomiske tiltakene som er nødvendig for å sikre at bedrifter kan overleve krisen. Vi er glad for den besluttsomheten vi nå opplever i politikken sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund. 

 Her er hovedpunktene fra pakken som nå er lagt frem:

  • Arbeidsgiveravgiften senkes med fire prosentpoeng i to måneder
  • NAV, kommuner og helsevesenet skal kompenseres økonomisk for ekstrakostnader som følge av pandemien.
  • Regjeringen skal komme tilbake med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av korona-epidemien.
  • Regjeringen skal komme tilbake med forslag som kan sikre reduserte takster på riksveiferger for en avgrenset periode
  • Nettundervisning fra voksenopplæring, universiteter, høgskoler og fagskoler skal tilgjengeliggjøres
  • Det etableres en kompensasjonsordning for bortfall av inntekter med 300 millioner til kultursektoren og 600 millioner til idretten og frivilligheten.
  • Regjeringen bes sikre at forskyvning av inntekt og dermed midlertidig inntektsløsning som følge av de midlertidige korona-tiltakene ikke går til fradrag i bostøtten. De skal også umiddelbart fremme forslag som er nødvendig for å sikre dette. Bostøtte som er utbetalt i påvente av senere ytelse, må også avgrenses mot senere utbetalinger